Giới thiệuTẦM NHÌN - MỤC TIÊU

TẦM NHÌN

Không ngừng nghiên cứu nhằm đưa các sản phẩm môi trường và năng lượng gần hơn với mọi người. Với tiêu chí:

" Giải Pháp Tốt – Sản Phẩm Tốt – Giá Thành Tốt – Hiệu Quả Tốt "

MỤC TIÊU

Xây dựng công ty Giải Pháp Kỹ Thuật Sóng Việt vào năm 2018 thành công ty hàng đầu trong nước về:
−  Dịch vụ nhân sự kỹ thuật, cung cấp giải pháp kỹ thuật trọn gói. Nâng cao nhận thức trách nhiệm, yêu cầu mục tiêu vàcập nhật thông tin công nghệ thông qua các chương trình tập huấn, hội thảo, cũng như kinh nghiệm thực tế.
−  Sản xuất các sản phẩm phục vụ ngành môi trường giá  cạnh tranh với chất lượng ngang tầm các nước trong khu vực
−  Hoàn thiện qui trình lắp đặt và sản xuất các sản phẩm ngành môi trường dựa trên các giải pháp công
nghệ của Sóng Việt
−  Sản xuất các giải pháp tiết kiệm năng lượng với giáhợp lí (Triển khai 2013 – 2015)
−  Hướng tới các yêu cầu đặc thù của từng khách hàng nhằm mang lại khả năng tiết giảm năng lượng tốt nhất với các giải pháp Tái Sử Dụng - Giảm lượng tiêu hao - Thay thế bằng giải pháp tối ưu hơn - Sử dụng công nghệ năng lượng mới.

Dự án thực hiện

Sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

  • Mr.Hiếu