Cung CấpLõi Lọc Thô PENTAIR


Lõi Lọc Thô PENTAIR , hiều dài: 10 inch (254mm), 20 inch (508mm), 30 inch (762mm), 40 inch (1016mm) Kiểu lõi: DOE (Hai đầu bằng), Oring 222 - Oring 226/ Fin/ Flat ( đầu tròn, đầu nhọn) Cấp độ lọc: 0.1 micron, 0.2 micron, 0.45 micron (giấy xếp), 1 micron, 5 ,10, 25, 50, 75, 100, 150, 200 micron


Dự án thực hiện

Sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

  • Mr.Hiếu