Cung CấpThiết Bị Bảo Vệ Đầu Đo Cảm Biến pH, Độ dẫn, Nhiệt Độ (Housing)


Thiết Bị Bảo Vệ Đầu Đo Cảm Biến pH , Độ dẫn , Nhiệt Độ Trong Môi Trường Nước .Độ Dài Từ 30cm Đến 5m . Thiết Bị Bảo Vệ Đầu Đo Cảm Biến Như pH Và Đầu Đo Độ Dẫn ...trong môi trường nước


Dự án thực hiện

Sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

  • Mr.Hiếu