Cung CấpLưới top mount thu nước dưới 6 nhánh


Sử dụng phù hợp cho van F56D1 và F64D dạng top mount. Ống trung tâm: φ49. Dùng cho bồn 4"


Dự án thực hiện

Sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

  • Mr.Hiếu