cung cấp NƯỚC CẤT - TINH KHIẾT

Nước Cất Tinh Khiết của Chúng Tôi Sản Xuất Trên Hệ Thống Hiện Đại Và Độ Dẫn Điện Đo Online Trực Tiếp 0.06 µS/cm , Độ Dẫn Điện Cam Kết Đến Tay Người Tiêu Dùng < 1.0 µS/cm . Nước Cất Công Ty Chúng Tôi Đảm Bảo Tốt Hơn Và Giá Thành Rẻ Hơn Nước Chưng Cất 2 Lần Truyền Thống